Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.:Οικ.ΝΔ1608/1822174/21-5-2018. Θέμα:«Παρέλευση προθεσμίας διόρθωσης αρχικών εγγραφών στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μεσιάς του Δήμου Ευρωπού του Ν.Κιλκίς - Οριστικοποίηση αρχικών εγγραφών - Έννομα αποτελέσματα»

Αρ.Πρωτ.ΕΚ.:Οικ.ΝΔ1608/1822174/21-5-2018