Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.Οικ.1814419/ΝΔ456/21-2-2018. Θέμα:«Ενημέρωση για τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων, δικηγόρων και αρμοδίων υποθηκοφυλάκων, όσον αφορά τη διαδικασία κτηματογράφησης σε περιοχές των Καλλικρατικών Δήμων Εορδαίας και Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης και Δίου-Ολύμπου και Κατερίνης της Π.Ε. Πιερίας»

Αρ.Πρωτ.ΕΚ.Οικ.1814419/ΝΔ456/21-2-2018