Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.2127772/ΔΚ1137/9-7-2021. Θέμα:«Ορισμός ημερομηνίας τελευταίας ενημέρωσης της κτηματολογικής βάσης των πρώην Κοινοτήτων Ακροσυκέας, Αμπελιών, Άνυδρου, Αξού, Αραβησσού, Αχλαδοχωρίου, Δροσερού, Δυτικού, Καρυωτίσσης, Μελισσίου, Μυλότοπου, Νέας Πέλλης, Παλαιού Μυλότοπου, Πλαγιαρίου, Τριφυλλίου και των πρώην Δήμων Γιαννιτσών και Πέλλης»

Αριθμ.Πρωτ.ΕΚ.:2127772/ΔΚ1137/9-7-2021