Έγγραφο της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. με αριθμ.πρωτ.910/11.01/1725240/11-9-2017. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του Ν.2308/1995 για ακίνητα που βρίσκονται στους Καλλικρατικούς Δήμους Αργιθέας, Καρδίτσας, Λίμνης Πλαστήρα, Μουζακίου, Παλαμά και Σοφάδων της Π.Ε. Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας»

Αρ.Πρωτ.ΕΚΧΑ.910/11.01/1725240/11-9-2017