Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Επικράτεια από 20 έως 29 Μαρτίου 2021

Φ.Ε.Κ. τ.Β΄ 1076/20-3-2021: Κ.Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17698/19-3-2021 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00