Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.120/13-3-2020 - Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 13.3.2020 έως και 27.3.2020

sima_sesse                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          Αθήνα, 13 Μαρτίου 2020

          Αριθμ. Πρωτ. 120

                                        ΠΡΟΣ

                                        Όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                                         της χώρας

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX              : 210 384 8335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

Θέμα: «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 13.3.2020 έως και 27.3.2020»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β΄ 833) η υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17734/12.03.2020 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας – Υγείας – Δικαιοσύνης, με τίτλο «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 13.3.2020 έως και 27.3.2020», την οποία και σας επισυνάπτουμε.

 Μεταξύ άλλων στο άρθρο τρίτο της ανωτέρω απόφασης προβλέπεται ότι αναστέλλονται από τις 13.3.2020 έως και τις 27.3.2020 οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και η διενέργεια πλειστηριασμών.

 Εφιστούμε την άμεση προσοχή σας στο συνημμένο ΦΕΚ.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

 Γεώργιος Ρούσκας