Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.178/15-4-2020 - Αίτημα της ΣΕΣΣΕ για παροχή διευκρίνισης

sima_sesse                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

           Αθήνα, 15 Μαρτίου 2020

           Αριθμ. πρωτ. 178

                                           ΠΡΟΣ

                                           Όλους τους συμβολαιογράφους της

                                                                                            Χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX               : 210-3848335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες  : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

ΘΕΜΑ: «Αίτημα της ΣΕΣΣΕ για παροχή διευκρίνισης»

 

 Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

 Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. πρωτ. 164/09.03.2020 αιτήματος της ΣΕΣΣΕ, η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων παρείχε τη διευκρίνιση ότι και οι συμβολαιογράφοι Εταίροι – μέλη των Συμβολαιογραφικών Εταιρειών συμπεριλαμβάνονται στους δικαιούχους του επιδόματος τηλεκατάρτισης (voucher 600€) βάσει της Πρόσκλησης 2/2020.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας