Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.248/22-5-17 - Ανάρτηση αναπλειστηριασμών στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων

sima_sesse                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

         Αθήνα, 22 Μαΐου 2017

         Αριθμ. πρωτ. 248

                                        Προς όλους τους συμβολαιογράφους

                                        της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα : 210-3307450,60,70,80,90

FAX          : 210-3848335

E-mail      : notaries@notariat.gr

 

ΘΕΜΑ: Ανάρτηση αναπλειστηριασμών στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 Ενημερωθήκαμε από το Γραφείο Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων ότι, προκειμένου για αναπλειστηριασμούς, εκ παραδρομής δεν αναφέρεται στο εγχειρίδιο χρήσης μία σημαντική πληροφορία.

 Συγκεκριμένα, στην αρχική οθόνη δημιουργίας νέου πλειστηριασμού, πέραν όλων των στοιχείων που πρέπει να συμπληρωθούν (ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ για οφειλέτη και επισπεύδοντα, ημερομηνία και ειρηνοδικείο διεξαγωγής, είδος προς πλειστηριασμό (κινητά/ακίνητο), τιμή α’ προσφοράς), τα οποία αντιστοιχούν σε πεδία για τα οποία γίνεται αναφορά μέσα στο εγχειρίδιο, υπάρχει κι ένα ακόμα πεδίο που θα πρέπει απαραιτήτως να συμπληρωθεί, το πεδίο ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ.

 Στο πεδίο αυτό, οι συμβολαιογράφοι που θα αναρτήσουν αναπλειστηριασμό, θα πρέπει να κάνουν αντιγραφή και επικόλληση του μοναδικού κωδικού ανάρτησης του πρώτου πλειστηριασμού που έχει ήδη αναρτήσει δικαστικός επιμελητής, ώστε τα δύο κείμενα –παλιό και νέο– να συνδεθούν μεταξύ τους (όπως και τυχόν δικαστικές αποφάσεις ανακοπής που αφορούν στην ίδια υπόθεση). Αν οι συμβολαιογράφοι δεν γνωρίζουν το μοναδικό κωδικό ανάρτησης του αρχικού πλειστηριασμού, θα πρέπει να τον πληροφορηθούν από το δικαστικό επιμελητή που έκανε την πρώτη ανάρτηση.

 Περαιτέρω, παρακαλείστε να μην τηλεφωνείτε στο 210-5296197 για πρακτικά ζητήματα ή για θέματα χρήσης της ιστοσελίδας πλειστηριασμών, καθώς δεν είναι δυνατή η παροχή πληροφοριών από τους υπαλλήλους του Γραφείο Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων. Το συγκεκριμένο τηλέφωνο δόθηκε λόγω έκτακτης ανάγκης και μόνο για όσο διάστημα ο ιστότοπος της εφαρμογής παρουσίαζε πρόβλημα προσβασιμότητας.

 Με την ευκαιρία, σας αποστέλλουμε, προς διευκόλυνσή σας, συνημμένα εκ νέου το εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής καθώς και οδηγίες για την ορθή λειτουργία της ανάρτησης πλειστηριασμών, έγγραφα τα οποία μπορείτε επίσης να βρείτε αναρτημένα στην αρχική οθόνη σύνδεσης των χρηστών στην ιστοσελίδα deltio.tnomik.gr.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Το εγχειρίδιο χρήσης και οι σχετ. οδηγίες βρίσκονται στη μορφή .pdf)