Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 28η/23-10-2018 «Διαβίβαση εγγράφου του Ελληνικού Κτηματολογίου»

sima_sesse                                           ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28η

      Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2018

      Αριθμ. Πρωτ. 295

                                 Προς

                                 όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                                   της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX              : 210 384 8335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε:

Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 294/23.10.2018 (Oικ. ΝΔ 2833/1838903/23.10.2018) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με θέμα την περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης - καταχώρηση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία για τα ακίνητα του Δήμου Αγίων Αναργύρων του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής με ορισμό ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στην ίδια περιοχή την 26η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Το έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου βρίσκεται στη μορφή .pdf)