Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 38η/5-6-2019 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

sima_sesse                                     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 38η

          Αθήνα, 5 Ιουνίου 2019

          Αριθμ. Πρωτ. 238

                                        Προς

                                        Όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                                          της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX              : 210 384 8335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε, προς ενημέρωσή σας, τα κάτωθι έγγραφα ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ που αφορά στον ορισμό ημερομηνίας τελευταίας ενημέρωσης της κτηματολογικής βάσης και ενημέρωση για την εφαρμογή των διαδικασιών των νόμων 2308/1995 και 2664/1998 κατά την περίοδο που μεσολαβεί από την ανακοίνωση της ημερομηνίας της τελευταίας ενημέρωσης της βάσης κτηματολογικών δεδομένων και μέχρι την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου. Ειδικότερα:

  1. Το υπ’ αρ. Πρωτ. Οικ: 1928812/ΔΚ.546/22.05.2019 έγγραφο του φορέα που αφορά τον πρώην Δήμο Βάρης, νυν Δημοτική Ενότητα Βάρης του Δήμου Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρεια Αττικής και τον πρώην Δήμο Κρωπίας, νυν Δήμος Κρωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρεια Αττικής.
  2. Το υπ’ αρ. Πρωτ. Οικ: 1928813/ΔΚ.547/22.05.2019 έγγραφο του φορέα που αφορά τον πρώην Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας του πρώην Νομού Αττικής, νυν Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρεια Αττικής.
  3. Το υπ’αρ. Πρωτ. Οικ: 1928810/ΔΚ.545/22.05.2019 έγγραφο του φορέα που αφορά τον Δήμο Βούλας του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Βούλας του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής και τον Δήμο Βουλιαγμένης του Νομού Αττικής, νυν Δημοτικής Ενότητας Βουλιαγμένης του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρεια Αττικής.    

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Τα ως άνω σχετ. έγγραφα του Κτηματολογίου βρίσκονται στη μορφή .pdf)