Αρ.Πρωτ.:339/2-5-2006. Θέμα:«Παραστάσεις δικηγόρων κατά τη σύνταξη συμβολαίων»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ            Θεσσαλονίκη 2.5.2006
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                        Αρ.Πρωτ.339

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Κοινοποίηση:
α) Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης
β) Δικηγορικό Σύλλογο Χαλκιδικής

Θέμα: Παραστάσεις δικηγόρων κατά τη σύνταξη συμβολαίων
Σχετική: Η με αρ.πρωτ.233/22-03-2006 γνωμοδότηση
του Εισαγγελέα Αρείου Πάγου

Σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω σχετική γνωμοδότηση του Εισαγγελέα Αρείου Πάγου, κ.Βασιλείου Μαρκή, για να λάβετε γνώση.
Όπως σας είχαμε ανακοινώσει με προηγούμενη αλληλογραφία, σχετικά με τη δυνατότητα παράστασης δικηγόρων κατά τη σύνταξη συμβολαίων ενώπιον συμβολαιογράφων άλλης περιφέρειας Πρωτοδικείου από αυτήν του Δικηγορικού τους Συλλόγου, είχαν εκφραστεί δύο διαφορετικές απόψεις από τους Δικηγορικούς Συλλόγους Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Υπέρ της άποψης του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκιδικής σύμφωνα με την οποία κατά τη σύνταξη συμβολαίων δύνανται να παρίστανται μόνο οι δικηγόροι που είναι διορισμένοι στην περιφέρεια του πρωτοδικείου όπου συντάσσεται το συμβόλαιο γνωμοδότησε και η Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης.
Με απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, το θέμα παραπέμφθηκε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου προκειμένου να εκδώσει τη σχετική γνωμοδότηση.
Με την με αριθμό 37/2006 προγενέστερη εγκύκλιό μας, σας συνιστούσαμε, μέχρι την έκδοση της σχετικής γνωμοδότησης, να μη δέχεστε να παρίστανται στα συμβόλαια που συντάσσετε δικηγόροι διορισμένοι στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου πλην αυτού στην οποία υπάγεται η ειρηνοδικειακή σας περιφέρεια.
Σύμφωνα με την άνω υπ’ αρ.233/20006 γνωμοδότηση, που εξέδωσε σε απάντηση του αιτήματος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο Εισαγγελέας Αρείου Πάγου τάχθηκε υπέρ της άποψης ότι οι δικηγόροι μπορούν να παρασταθούν σε συμβόλαιο και να υπογράφουν τούτο μόνο ενώπιον συμβολαιογράφων της περιφέρειας του Πρωτοδικείου στο οποίο είναι διορισμένοι και όχι ενώπιον συμβολαιογράφων περιφέρειας άλλου Πρωτοδικείου.

  Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
     Ο Πρόεδρος        Η Γεν. Γραμματέας
Ευάγγελος Σαρρής     Χριστίνα Φαρδή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΥΣ                            Αθήνα 22-3-2006
ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ                     Αριθ. Πρωτ.233

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΤΗΛ. 2106411526
ΦΑΞ 2106411523

Προς
Τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης

Κοιν.: 1.- Δικηγορικό Σύλλογο Χαλκιδικής
2.- κ. Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης
3.- κ- Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής

Σχετ.: Το με αριθμό 482/13-1-2006 έγγραφο του Δ.Σ.
του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Ι.- Σχετικά με το αίτημα που περιλαμβάνεται στο παραπάνω έγγραφό σας, για την γνωμοδότησή μας, σχετικά με την έννοια διατάξεων του Κώδικα περί δικηγόρων, σας γνωρίζουμε ότι η γνώμη μας ταυτίζεται με τα όσα αναφέρονται επί του θέματος στις παλαιότερες γνωμοδοτήσεις της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου (30/1959 και 6/1978), καθώς και στις 5/1997 και 24/2005 γνωμοδοτήσεις του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.-
ΙΙ.- Διαφορετική ερμηνεία των ίδιων διατάξεων δεν μπορεί να δοθεί, έστω και αν αρκετές από τις διαπιστώσεις που αναφέρονται στο έγγραφό σας και την από 15.11.2005 εισήγηση του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου σας, σχετικά κυρίως με την μεταβολή των κοινωνικών και οικονομικών δεδομένων, που είχαν επιβάλει τις ρυθμίσεις του ισχύοντος Κώδικα περί δικηγόρων είναι βάσιμες. Το πρόβλημα όμως αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με διαφορετική ερμηνευτική προσέγγιση των διατάξεων του Κώδικα, αλλά με παρέμβαση του νομοθέτη και θέσπιση ενός νέου νομικού πλαισίου.

Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
            Βασίλειος Μαρκής