Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 60η/25-11-2013 «Κατάταξη νεοϊδρυόμενων εταιρειών στο κατά περίπτωση αρμόδιο Επιμελητήριο»

sima_sesse

                                       ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  60η

 

                      Αθήνα,  25 Νοεμβρίου 2013

                      Αριθμ. Πρωτ. 298

 

                                              Προς όλους τους Συμβολαιογράφους

                                              της χώρας

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 . Τ.Κ.106 78.Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210 330 7450,.60,.70,.80,.90

FAX                : 210 384 8335

E.mail            : notaries@notariat.gr

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας διαβιβάζουμε το με αριθμό πρωτ. Κ2-6117/12-11-2013 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που αφορά την κατάταξη νεοϊδρυόμενων εταιρειών στο κατά περίπτωση αρμόδιο Επιμελητήριο και ειδικότερα την κατάταξη Κεφαλαιουχικών Επιχειρήσεων στις περιπτώσεις ύπαρξης αμιγών επιμελητηρίων (ήτοι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη).

Συνημμένα κοινοποιείται το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 1853/21-12-2006 τ. Β’ στο οποίο έχει δημοσιευθεί η με αριθμό Κ1-2534/2006 Υπουργική Απόφαση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

(Τα ως άνω σχετ. έγγραφα βρίσκονται στη μορφή .pdf)