Αρ.Πρωτ.:133/13-2-2020. Θέμα:«Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις»

sima_sullogou

 

           Θεσσαλονίκη 13-2-2020

           Αριθμ.πρωτ.133

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

 

            Θέμα: Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις  

  

 

 Σας διαβιβάζουμε τα με αριθμ.πρωτ.43,38,41,45/2020 έγγραφα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες, σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

 

                                          Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                             Η Πρόεδρος                                     Η Γεν. Γραμματέας

                Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου                 Θεανώ Μαρέτη