Αρ.Πρωτ.:631/7-9-2020. Θέμα:«Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις»

sima_sullogou

 

         Θεσσαλονίκη 7-9-2020

         Αριθμ.πρωτ.631

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

                     Θέμα: Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις 

 

  Σας διαβιβάζουμε τα με αριθμ.πρωτ.299,295,294,290,280,277,268/2020 έγγραφα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες, σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

 

                                      Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς            

                            Η Πρόεδρος                                Η Γεν. Γραμματέας  

              Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου              Θεανώ Μαρέτη