Αρ.Πρωτ.:796/26-11-2020. Θέμα:«Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις»

sima_sseth

 

           Θεσσαλονίκη 26-11-2020

           Αριθμ.πρωτ.796

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

 

              Θέμα: Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις

 

 Σας διαβιβάζουμε τα με αριθμ.πρωτ.472,458,445,446,434/2020 έγγραφα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες, σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

 

                                      Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                            Η Πρόεδρος                               Η Γεν. Γραμματέας

             Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου            Θεανώ Μαρέτη