Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.372/17-9-2021 - Κοινή δήλωση για την αύξηση του αφορολόγητου ορίου γονικών παροχών και δωρεών, την τροπολογία των δημοτικών τελών και την ανάγκη παράτασης των βεβαιώσεων μηχανικών έως 31.12.2021

sima_sesse                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

        Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2021

        Αριθμ. πρωτ. 372

                                                   ΠΡΟΣ

                                                   Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                                   της χώρας

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX               : 210-3848335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες  : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

ΘΕΜΑ: Κοινή δήλωση για την αύξηση του αφορολόγητου ορίου γονικών παροχών και δωρεών, την τροπολογία των δημοτικών τελών και την ανάγκη παράτασης των βεβαιώσεων μηχανικών έως 31.12.2021


Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την με πρωτοβουλία της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε., κοινή δήλωση της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος με την Πανελλήνιο Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) και την Ομοσπονδία Κατασκευαστικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΟΜΚΟΕΕ) σχετικά με την αύξηση του αφορολόγητου ορίου των γονικών παροχών και δωρεών στο ποσό των 800.000 ευρώ, την τροπολογία των δημοτικών τελών και την ανάγκη παράτασης των βεβαιώσεων μηχανικών έως και την 31.12.2021.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας