Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.40/3-2-2022 - Κατάργηση Υποθηκοφυλακείων Ελάτειας, Θερμοπυλών και Φαλάρων και η υπαγωγή των ακινήτων της τοπικής αρμοδιότητας τους, στο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, του Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

sima_sesse                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2022

       Αριθμ. Πρωτ. 40

                                        Προς

                                        Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                         της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX               : 210-3848335

E-mail           : notaries@notariat.gr

 

ΘΕΜΑ: «Κατάργηση Υποθηκοφυλακείων Ελάτειας, Θερμοπυλών και Φαλάρων και η υπαγωγή των ακινήτων της τοπικής αρμοδιότητας τους, στο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, του Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε κατωτέρω το έγγραφο του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ που εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ. 166/09/16.12.2021 απόφαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» (Β’ 173/24.01.2022), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 1 παρ.7 ν.4512/2018, μεταξύ άλλων αποφασίστηκε η κατάργηση Υποθηκοφυλακείων Ελάτειας, Θερμοπυλών και Φαλάρων και η υπαγωγή των ακινήτων της τοπικής αρμοδιότητας τους, στο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, του Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 62/4/17.04.2019 απόφαση  του Δ.Σ. του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, το ωράριο συναλλαγών και εξυπηρέτησης κοινού στα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του Φορέα ορίζεται ως εξής.

  1. Κατάθεση και παραλαβή αιτήσεων (πράξεις- πιστοποιητικά) : 08:30- 13:00
  2. Παράδοση και παραλαβή πιστοποιητικών και αντιγράφων : 08:30- 14:00
  3. Για έρευνα βιβλίων και λοιπών τηρούμενων αρχείων : 10:00- 14:00

Η κατάθεση και η παραλαβή αιτήσεων ( πράξεις πιστοποιητικά) που αφορούν στα αρχεία των κατηργημένων Υποθηκοφυλακείων Ελάτειας, Θερμοπυλών και Φαλάρων θα γίνεται στο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Βύρωνος 8- ΛΑΜΙΑ 35100 τηλ. Επικ. 2231042853 & 2231031852 email: kgste@ktimatologio.gr ) και εντός του ανωτέρω ωραρίου.

  1. Το αρχειοφυλακείο ΕΛΑΤΕΙΑΣ θα είναι ανοιχτό για έρευνα βιβλίων και λοιπών τηρουμένων αρχείων  : 10:00- 14:00 ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  2. Το αρχειοφυλακείο ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ θα είναι ανοιχτό για έρευνα βιβλίων και λοιπών τηρουμένων αρχείων : 10:00- 14:00 ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ
  3. Το αρχειοφυλακείο ΦΑΛΑΡΩΝ θα είναι ανοιχτό για έρευνα βιβλίων και λοιπών τηρουμένων αρχείων : 10:00- 14:00 ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ.

Με τιμή

 Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο του Κτηματολογίου βρίσκεται στη μορφή .pdf)