Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.497/19-11-2019 - Γενική Συνέλευση του CNUE (Συμβούλιο των Ευρωπαίων Συμβολαιογράφων)

sima_sesse                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2019

          Αριθμ. Πρωτ. 497

                                        ΠΡΟΣ

                                        Όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                                         της χώρας

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210-3307450,60,70,80,90

FAX              : 210-3848335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Ευτυχία Καραστάθη

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Συνήλθε στις Βρυξέλες στις  14 Νοεμβρίου 2019 η Γενική Συνέλευση του CNUE (Συμβούλιο των Ευρωπαίων Συμβολαιογράφων) με θέματα :

1) τον απολογισμός της δράσης του τελευταίου εξαμήνου της Γαλλικής Προεδρίας,

 2) την εκλογή νέου Προέδρου και αντιπροέδρου του CNUE,

3) τον λογιστικό απολογισμό της χρονιάς που διανύεται,

4) την πρόοδο των διαφόρων ομάδων εργασίας υπό την επίβλεψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

 5) την σχέση του CNUE με άλλους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς,

 6) Την αναβάθμιση του  Δικτύου Ευρωπαίων Συμβολαιογράφων,

 7) Εναρμονισμός της νομοθεσίας των  Εθνικών Κρατών με τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

8) Διοργάνωση Σεμιναρίων στην Ελλάδα για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

9) Πρόταση οδηγίας για τη διαχείριση πιστώσεων,  τις  εξωδικαστικές εγγυήσεις και την  αναγκαστική εκτέλεση με έγγραφα που δεν είναι συμβολαιογραφικά και την εκτελεστότητα τους στα κράτη μέλη,

10) Συμμετοχή της Ελληνικής και Σλοβένικης Συμβολαιογραφίας σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Τη Συνέλευση απασχόλησε ιδιαίτερα η ενσωμάτωση στην Εθνική νομοθεσία εκάστου κράτους  μέχρι τον Αύγουστο του 2021 της οδηγίας για τη σύσταση εταιρειών κυρίως ΕΠΕ από απόσταση με τη χρήση ηλεκτρονικής ταυτότητας και χρήση οπτικοακουστικών μέσων (videoconference). Αρκετές Συμβολαιογραφίες υποστηρίζουν την ως άνω εξέλιξη και την ανάγκη πλήρους ψηφιοποίησης στη σύνταξη και καταχώριση των συμβολαιογραφικών εγγράφων λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ισχύουσες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες και τις πιέσεις που υφίστανται για την πλήρη ψηφιοποίηση των οικονομικών συναλλαγών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αντίθετα αρκετές Συμβολαιογραφίες και η Ελληνική επισήμαναν  τους κινδύνους που σίγουρα προκύπτουν στη σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων από απόσταση, στη γενίκευση της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων στα συμβόλαια αγοραπωλησίας, πληρεξούσια και κλπ και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος αυτού κατά την έναρξη της Ελληνικής Προεδρίας.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης επισημοποιήθηκε η εκλογή με τη διεξαγωγή της σχετικής ψηφοφορία του Προέδρου της Ελληνικής Συμβολαιογραφίας κ. Γεωργίου  Ρούσκα  ως Προέδρου του CNUE για το έτος 2020 ομόφωνα με 22 ψήφους επί συνόλου 22 χωρών και του Προέδρου της Ουγγρικής Συμβολαιογραφίας κ. Adam Toth ως Αντιπροέδρου με 21 ψήφους και μία αποχή.

Σημειώνεται ότι το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του CNUE θα γίνει στη Γαλλία  στο Παρίσι   και το επόμενο αυτού με την έναρξη της Ελληνικής Προεδρία στην Ελλάδα  στην Αθήνα.

 

                                                 Με τιμή

                        Ο Πρόεδρος                               Η Ταμίας

                   Γεώργιος Ρούσκας                    Ευτυχία Καραστάθη