Αρ.Πρωτ.:520/25-7-2018. Θέμα:«Συμμετοχή σε σεμινάρια επιμόρφωσης ΥΜΣ»

sima_sullogou

 

           Θεσσαλονίκη 25-7-2018

           Αριθμ.πρωτ.520

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

   Θέμα: Συμμετοχή σε σεμινάρια επιμόρφωσης ΥΜΣ

 

Συνάδελφοι,

     Σας ενημερώνουμε ότι εφόσον επιθυμείτε να λειτουργήσετε ως υπηρεσία μιας στάσης σύμφωνα με την ΚΥΑ με αριθμ.63577/2018 (ΦΕΚ τ.Β΄ 2380/21-6-2018) «Καθορισμός διαδικασιών, Προϋποθέσεων, Τεχνικών Λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιριών» και συγκεκριμένα με το άρθρο 16 αυτής, πρέπει να συμμετέχετε με επιτυχία  σε πρόγραμμα επιμόρφωσης που αφορά στο πληροφοριακό σύστημα των ΥΜΣ.

     Το πρόγραμμα καταρτίζεται από τη Διεύθυνση Εταιρειών, με τη συμβολή της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων και σε συνεργασία με το ΓΕΜΗ και υλοποιείται υπό την εποπτεία της κεντρικής υπηρεσίας του ΓΕΜΗ σε εξαμηνιαία βάση.

     Όσοι λοιπόν επιθυμείτε, καλείστε να δηλώσετε συμμετοχή σε αυτό άμεσα, ώστε να καθοριστεί ανάλογα με τον αριθμό των ενδιαφερομένων που και πότε θα διενεργηθούν τα παραπάνω σεμινάρια.

     Τέλος σας ενημερώνουμε ότι οι πιστοποιημένοι Συμβολαιογράφοι θα λειτουργούν ως ΥΜΣ έως τέλους τρέχοντος έτους.

     Σας αποστέλλεται επίσης με την παρούσα, αρχείο κειμένου με την αίτηση συμμετοχής στο παραπάνω πρόγραμμα επιμόρφωσης την οποία, εφόσον επιθυμείτε, επιστρέφετε συμπληρωμένη στο Σύλλογο στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο notarius@otenet.gr.

 

                                       Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                  Η Πρόεδρος                                                     Η Γεν. Γραμματέας

      Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου                              Θεανώ Μαρέτη