Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 9η/8-3-2019 «Πιστοποίηση των Συμβολαιογράφων ως Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών»

sima_sesse                              ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9η

          Αθήνα, 8 Μαρτίου 2019

          Αριθμ. Πρωτ.  98

                                       Προς όλους τους Συμβολαιογράφους

                                       της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση   : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX              : 210 384 8335

Email            : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 Σας αποστέλλουμε συνημμένα το υπ’αριθμ. πρωτ. 27590/06.03.19 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Γενική Δ/νση Αγοράς, Δ/νση Εταιρειών, Τμήμα Εταιρικού Δικαίου και ΓΕΜΗ σχετικά με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την πιστοποίηση των συμβολαιογράφων-ΥΜΣ προκειμένου να εγγραφούν στο σχετικό υπό-Μητρώο και να αποκτήσουν την ιδιότητα του συμβολαιογράφου-ΥΜΣ για τη σύσταση εταιρειών. Όπως αναφέρεται στο συνημμένο έγγραφο η έναρξη της διαδικασίας θα γίνει στις 11-03-2019.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

 Γεώργιος Ρούσκας

(Το υπ’αριθμ.πρωτ.27590/06.03.19 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης βρίσκεται στη μορφή .pdf)