Αρ.Πρωτ.:292/19-4-2019. Θέμα:«Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις»

sima_sullogou

 

        Θεσσαλονίκη 19-4-2019

        Αριθμ.πρωτ.292

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

             Θέμα: Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις  

  

 Σας διαβιβάζουμε τα με αριθμ.πρωτ.133,152,158,159,160,166,167,176/2019 έγγραφα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες, σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

 

                                         Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                 Η Πρόεδρος                                  Η Γεν. Γραμματέας

                    Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου             Θεανώ Μαρέτη