Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 9η/5-4-2018 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

sima_sesse                             ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9η

      Αθήνα, 5 Απριλίου 2018

      Αριθμ. Πρωτ. 112

                                   Προς όλους τους Συμβολαιογράφους

                                   της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX          : 210 384 8335

Email       : notaries@notariat.gr

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα έγγραφα (19 έγγραφα συνολικά) των  Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, Δ.Ο.Υ. Λαμίας, Δ.Ο.Υ. Σύρου, Δ.Ο.Υ. Ξάνθης, Δ.Ο.Υ. Α’ Λάρισας (4 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Ρόδου, Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης (3 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Α’ Πατρών, Δ.Ο.Υ. Χανίων (3 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Βέροιας, Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας και Δ.Ο.Υ. Ζ’ Θεσσαλονίκης για αναζήτηση στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτά και έχουν συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο) στις οποίες συμβάλλονται τα αναφερόμενα στα έγγραφα αυτά πρόσωπα, για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται σ’ αυτά, να αποστείλει  άμεσα στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου (Γ. Γενναδίου 4, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβασθούν αρμοδίως.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

    Γεώργιος Ρούσκας