Αρ.Πρωτ.29/16-1-2006. Θέμα:"Διοργάνωση σεμιναρίου σχετικού με το νέο φορολογικό νόμο 3427/2005"

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ        Θεσσαλονίκη 16.01.2006
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                   Αρ.πρωτ.29

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Φορολογικό σεμινάριο

Σας γνωρίζουμε ότι ο Σύλλογός μας διοργανώνει σεμινάριο για τις νέες φορολογικές ρυθμίσεις που θεσπίστηκαν με τον τελευταίο φορολογικό νόμο 3427/2005 (ΦΕΚ Α’ 312/27-12-2005) που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2006 και ώρα 17:00 στο Εντευκτήριο του Συλλόγου (Καλαποθάκη 20, 5ος όροφος, τηλ.2310-269169).
Εισηγητές έχουν οριστεί ο κος. Αντώνιος Κατσούλας, προϊστάμενος του τμήματος Β’ (μεταβιβάσεις ακινήτων) της Διεύθυνσης Φορολογίας Κεφαλαίου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος θα αναπτύξει τα θέματα της φορολογίας Κεφαλαίου (Φ.Α.Υ, τέλος συναλλαγής…) και η κα. Γεωργία Μπούρα, προϊσταμένη του Τμήματος Α’ (εφαρμογή Φ.Π.Α) της Διεύθυνσης ΦΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία θα αναπτύξει τα θέματα εφαρμογής του Φ.Π.Α. στις νέες οικοδομές.
Σας ενημερώνουμε επίσης ότι μπορείτε να προμηθευτείτε τους πίνακες των νέων τιμών ζώνης από τα γραφεία του Συλλόγου. Τα βιβλία με τα πλήρη στοιχεία για τον υπολογισμό των αντικειμενικών αξιών θα σταλούν από το Υπουργείο τέλη Ιανουαρίου.

          Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
       Ο Πρόεδρος         Η Γεν. Γραμματέας
Ευάγγελος Σαρρής         Χριστίνα Φαρδή