Πρόσκληση επαναληπτικών αρχαιρεσιών Σ.Σ.Ε.Θ.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προσκαλούνται τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης, να συμμετάσχουν στις επαναληπτικές αρχαιρεσίες που θα διενεργηθούν στις 4 Ιουνίου 2006 ημέρα Κυριακή, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ.36/1999, για την ανάδειξη Προέδρου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης, για τα προσεχή τρία χρόνια.
Οι αρχαιρεσίες θα διενεργηθούν στο Εντευκτήριο του Συλλόγου, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και στην οδό Καλαποθάκη αριθμ.20 (5ος όροφος, τηλ.2310-269169) και η ψηφοφορία θα διεξάγεται από ώρας 8.00 π.μ. μέχρι τη δύση του ηλίου, ήτοι 7.44 μ.μ.

Υποψήφιοι πρόεδροι είναι οι
κ.Ευάγγελος Σαρρής
κ.Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση

Σας εφιστούμε την προσοχή για όσους έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν με συστημένη επιστολή -δηλαδή όσοι κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των εκατό (100) χιλιομέτρων από το κατάστημα ψηφοφορίας ή έχουν σοβαρό αποδεικνυόμενο κώλυμα- να αποστείλουν το συστημένο φάκελο (εντός του οποίου θα εσωκλείσετε το φάκελο με το ψηφοδέλτιο για την εκλογή προέδρου) εγκαίρως στη διεύθυνση
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 22
546 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στο εξωτερικό φάκελο πρέπει, επί ποινή απαράδεκτου, να αναγράφετε τα στοιχεία ταυτότητας και να θέσετε την υπηρεσιακή σας σφραγίδα.
Συστημένοι φάκελοι που θα ληφθούν μετά το τέλος της ψηφοφορίας δεν αποσφραγίζονται και θα επιστραφούν στους αποστολείς με μέριμνα του συλλόγου.

Θεσσαλονίκη 29.5.2006

    Ο Πρόεδρος
Ευάγγελος Σαρρής