Αρ.Πρωτ.:914/1-10-2007. Θέμα:"Σεμινάρια διαρκούς επιμόρφωσης συμβολαιογράφων"

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ      Θεσσαλονίκη 1.10.2007
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                Αρ.Πρωτ.914

Προς
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Σεμινάρια διαρκούς επιμόρφωσης συμβολαιογράφων.

Σας γνωρίζουμε ότι η νέα σειρά σεμιναρίων της διαρκούς επιμόρφωσης των συμβολαιογράφων του άρθρου 39 του Ν.2830/2000 θα λάβει χώρα
α) την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2007, ώρα 7.00 μ.μ. στο εντευκτήριο του Συλλόγου (Καλαποθάκη 20, 5ος ορ.), με εισηγητές του συμβολαιογράφους κ.κ.Ελένη Χαμουρούδη και Ιωάννη Κοκκινάκο και με θέμα «Κτηματολόγιο- Τροποποιήσεις- Ανακύπτοντα στην πρακτική προβλήματα ».
β) την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2007, ώρα 7.00 μ.μ. στο εντευκτήριο του Συλλόγου (Καλαποθάκη 20, 5ος ορ.), με εισηγήτρια τη συμβολαιογράφο κ.Αλεξάνδρα Γιαννακοπούλου-Ζάχου και θέμα «πληρεξουσιότητα και συμβολαιογραφικό έγγραφο».
Σας υπενθυμίζουμε ότι τα σεμινάρια σύμφωνα με το άνω άρθρο του Κώδικα Συμβολαιογράφων είναι υποχρεωτικά για τους νεοδιόριστους συναδέλφους.

         Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
            Η Πρόεδρος           Η Γεν. Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση  Πολυξένη Παρατήρα