Αρ.Πρωτ.:962/17-10-2007. Θέμα:«Εμφάνιση της χορωδίας του Σ.Σ.Ε.Θ.»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ           Θεσσαλονίκη 17.10.2007
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                     Αρ.Πρωτ.962

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Εμφάνιση της χορωδίας του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης.


Σας γνωρίζουμε ότι η χορωδία του Συλλόγου θα συμμετέχει στο 23ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ που διοργανώνει η Πολιτιστική Λέσχη Προσωπικού ΟΤΕ Θεσσαλονίκης.
Στα πλαίσια αυτής της εκδήλωσης θα εμφανιστεί στην αίθουσα τελετών του Α.Π.Θ. την Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2007 στις 19.00 μ.μ.
Παρακαλούμε όπως πλαισιώσετε την εμφάνιση της χορωδίας μας.

             Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
           Η Πρόεδρος                Η Γεν. Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση      Πολυξένη Παρατήρα