Πρόσκληση σε τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του Σ.Σ.Ε.Θ. την Κυριακή 27-1-2008

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

                                Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προσκαλούνται τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τη παρ.1 του άρθρου 105 Ν.2830/2000 ‘Κώδικας Συμβολαιογράφων’ σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του Π.Δ.190/91, σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 27 Ιανουαρίου 2008 ημέρα Κυριακή και ώρα 10 π.μ., στην αίθουσα του εντευκτηρίου του Συλλόγου μας, οδός Καλαποθάκη αριθμός 20 (5ος ορ.), με τα εξής θέματα:
1.Ανάγνωση και επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
2.Λήψη απόφασης για τον ισολογισμό του λήξαντος οικονομικού έτους και προϋπολογισμό του έτους 2008.
3.Λήψη απόφασης για τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του λήξαντος οικονομικού έτους και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου.
4.Εκλογή Ελεγκτών για το έτος 2008.
5.Έκθεση πεπραγμένων του έτους 2007.
6.Ενημέρωση των συναδέλφων για τα τρέχοντα θέματα και προβλήματα που τους απασχολούν και για τις δραστηριότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.
7.Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση ματαίωσης της Γενικής Συνέλευσης, λόγω έλλειψης απαρτίας, θα επαναληφθεί στις 3 Φεβρουαρίου 2008 στον ίδιο τόπο και χρόνο χωρίς άλλη πρόσκληση.

Θεσσαλονίκη 3.1.2008 

         Η Πρόεδρος
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση