Αρ.Πρωτ.1131/19-12-2017. Θέμα:«Κοινοποίηση ΚΥΑ με αριθμ.86979οικ/29-11-2017 - Τήρηση ειδικού ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού των υπαλλήλων των πλειστηριασμών»

sima_sullogou

 

         Θεσσαλονίκη 19-12-2017

         Αριθμ.πρωτ.1131

           

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Κοινοποίηση ΚΥΑ με αριθμ.86979οικ/29-11-2017 Υπουργών Δικαιοσύνης,

          Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Οικονομικών  

 

    Σας αποστέλλουμε την άνω ΚΥΑ σχετικά με την τήρηση ειδικού ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού των υπαλλήλων των πλειστηριασμών, για να λάβετε γνώση.

       

                                                       Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                     Η Πρόεδρος                                               Ο Γεν. Γραμματέας

                          Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση                          Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Η ΚΥΑ 86979/2017 βρίσκεται στη μορφή .pdf)