Αρ.Πρωτ.:117/17-2-2021. Θέμα:«Κατάργηση ταμειακών συναλλαγών σε τοπικό υποκατάστημα του e-ΕΦΚΑ»

sima_sullogou

 

          Θεσσαλονίκη 17-2-2021

          Αριθμ.πρωτ.117

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

        Θέμα: Κατάργηση ταμειακών συναλλαγών σε τοπικό υποκατάστημα του e-ΕΦΚΑ

  

  Σας αποστέλλουμε προς ενημέρωσή σας το με αρ.390/16-2-2021 έγγραφο του Β’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Χαλκιδικής του e-ΕΦΚΑ και για την άνω εφαρμογή του.

 

                                 Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                         Η Πρόεδρος                                  Η Γεν. Γραμματέας

            Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου             Θεανώ Μαρέτη

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο βρίσκεται στη μορφή .pdf)