Αρ.Πρωτ.:121/5-2-2016. Θέμα: «Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2015 Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν. & Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.»

sima_sullogou

 

 

            

             Θεσσαλονίκη 5-2-2016

             Αριθμ.πρωτ.121

             

          

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

                  Θέμα: Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2015 του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ

                          & ΕΤΑΑ-ΤΣ

                 

Σας διαβιβάζουμε προς γνώση σας, ανακοινώσεις για τις ασφαλιστικές εισφορές έτους 2015 του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ και του ΕΤΑΑ-ΤΣ.

 

                                           Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς  

                               Η Πρόεδρος                                    Ο Γεν. Γραμματέας

                     Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση                   Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης