Αρ.Πρωτ.:122/13-2-2019. Θέμα:«Προθεσμία διόρθωσης αρχικών κτηματολογικών εγγραφών»

sima_sullogou

 

          Θεσσαλονίκη 13-2-2019

          Αριθμ.πρωτ.122

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

 

          Θέμα: Προθεσμία διόρθωσης αρχικών κτηματολογικών εγγραφών

 

   Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ.πρωτ.18/31-1-2019 έγγραφο του Κτηματολογικού Γραφείου Βέροιας, σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

 

                                        Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                          Η Πρόεδρος                                 Η Γεν. Γραμματέας

           Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου                Θεανώ Μαρέτη

(Το έγγραφο του Κτηματολογικού Γραφείου Βέροιας βρίσκεται στη μορφή .pdf)