Αρ.Πρωτ.:130/15-2-2017. Θέμα:«Θεώρηση βιβλιαρίων ΕΤΑΑ-ΤΣ»

sima_sullogou

 

     

       Θεσσαλονίκη 15-2-2017

       Αρ.πρωτ.130

                      

Προς

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

               Θέμα: Θεώρηση βιβλιαρίων ΕΤΑΑ-ΤΣ

 

           Συνάδελφοι,

     Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας της Αντιπροέδρου κ.Μαρίας Χαλκίδου με το (πρώην) ΕΤΑΑ-ΤΣ (ΤΑΣ), σχετικά με το εάν απαιτείται θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας των συμβολαιογράφων και των μελών των οικογενειών τους, σας γνωρίζουμε ότι το Ταμείο επιβεβαίωσε ότι η διαδικασία θεώρησης των βιβλιαρίων εξακολουθεί να ισχύει για τους εν ενεργεία συμβολαιογράφους. Θα πρέπει συνεπώς να στείλετε σε σύντομο χρόνο, όπως γινόταν μέχρι τώρα, τα βιβλιάρια σας στο Ταμείο (Κάνιγγος 27, 106 82 Αθήνα) προς θεώρηση.

     Το Ταμείο διευκρίνισε ότι τα βιβλιάρια θα θεωρηθούν για όλο το έτος 2017 εάν έχετε καταβάλει τις κατώτατες εισφορές έτους 2016. Σε αντίθετη περίπτωση τα βιβλιάρια θα θεωρηθούν έως τις 31 Μαρτίου 2017.

     Για περαιτέρω πληροφορίες να επικοινωνήσετε με την υπάλληλο του Ταμείου κ.Μαρία Σμαΐλη στo τηλ.2103833085, e-mail: m.smaili@4125.syzefxis.gov.gr

 

                                                 Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς  

                                    Η Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας

                          Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση                Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης