Αρ.Πρωτ.:132/8-2-2018. Θέμα:«ΠΟΛ.1017/1-2-18 - Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 404 και 405 (τροποποιήσεις διατάξεων του ν.δ.356/1974-ΚΕΔΕ) καθώς και των άρθρων 176, 177, 207 και 208 (τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Πτωχευτικού Κώδικα) του ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2018) και συναφή θέματα»

sima_sullogou

 

       Θεσσαλονίκη 8-2-2018

       Αριθμ.πρωτ.132

           

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

            Θέμα: Τροποποιήσεις διατάξεων ΚΕΔΕ, ΚΠολΔ & Πτωχευτικού Κώδικα

                

     Σας αποστέλλουμε την ΠΟΛ.1017/1-2-2018, με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 404 και 405 (τροποποιήσεις διατάξεων του ν.δ.356/1974-ΚΕΔΕ) καθώς και των άρθρων 176, 177, 207 και 208 (τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Πτωχευτικού Κώδικα) του ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2018) και συναφή θέματα», για να λάβετε γνώση.

          

                                                     Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                      Η Πρόεδρος                                          Ο Γεν. Γραμματέας

                         Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου           Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Η ΠΟΛ.1017/2018 βρίσκεται στη μορφή .pdf)