Αρ.Πρωτ.:142/13-2-2018. Θέμα:«Απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12ης Φεβρουαρίου 2018»

sima_sullogou

 

      Θεσσαλονίκη 13-2-2018

      Αρ.πρωτ.142

           

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

            Θέμα: Απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12ης Φεβρουαρίου 2018


        Σας διαβιβάζουμε απόσπασμα πρακτικών της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου της 12ης Φεβρουαρίου 2018 προς ενημέρωσή σας.

 

                                                           Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                       Η Πρόεδρος                                          Ο Γεν. Γραμματέας

                           Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου           Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Το απόσπασμα πρακτικών βρίσκεται στη μορφή .pdf)