Αρ.Πρωτ.:490/21-5-2008. Θέμα:«Διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης στην πόλη των Σερρών»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ       Θεσσαλονίκη 21.5.2008
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                  Αρ.Πρωτ.490

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης
στην πόλη των Σερρών

Σας γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίασή του στις 16.5.2008 απoφάσισε τη διοργάνωση σεμιναρίου στην πόλη των Σερρών τη Δευτέρα 23 Ιουνίου 2008 και ώρα 19.00. στην αίθουσα της Δ.Ε.Π.Κ.Α. (οδός Εθν. Αντιστάσεως)
Εισηγήτρια θα είναι η κ.Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου, συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης και ταμίας του Συλλόγου, η οποία θα ενημερώσει τους συναδέλφους για την τροποποίηση του Κώδικα Συμβολαιογράφων και τα λοιπά τρέχοντα θέματα.

                Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
        Η Πρόεδρος                     Η Γεν. Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση     Πολυξένη Παρατήρα