Αρ.Πρωτ.:518/27-5-2008. Θέμα:«Διενέργεια σεμιναρίων διαρκούς επιμόρφωσης Συμβολαιογράφων τον μήνα Ιούνιο 2008»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ         Θεσσαλονίκη 27.5.2008
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                    Αρ.Πρωτ.518

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Διενέργεια σεμιναρίων διαρκούς επιμόρφωσης συμβολαιογράφων.

Σας γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια της οργάνωσης των σεμιναρίων διαρκούς επιμόρφωσης συμβολαιογράφων που προβλέπονται από το άρθρ.39 του κώδικα συμβολαιογράφων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά τη συνεδρίασή του στις 16-05-2008 τη διενέργεια των σεμιναρίων αυτών στο εντευκτήριο του Συλλόγου (Καλαποθάκη 20) και ώρα 15.30 με 17.00 κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, για το μήνα Ιούνιο 2008.
Εισηγητές των σεμιναρίων θα είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Συλλόγου δηλώσει ενδιαφέρον.
Η παρακολούθηση των σεμιναρίων είναι υποχρεωτική για τους νέους συμβολαιογράφους και τηρείται βιβλίο παρουσιών, χωρίς αυτό να αποκλείει τη δυνατότητα παρακολούθησης αυτών και από τους υπόλοιπους συναδέλφους.

                Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
      Η Πρόεδρος                     Η Γεν. Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση    Πολυξένη Παρατήρα