Αρ.Πρωτ.:641/24-6-2008. Θέμα:«Ενημερωτική εκδήλωση για θέματα κτηματολογίου»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ         Θεσσαλονίκη 24.6.2008
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                     Αρ.πρωτ.641

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Ενημερωτική εκδήλωση για θέματα κτηματολογίου

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποφάσισε τη διοργάνωση ενημερωτικού σεμιναρίου για τα θέματα που ανακύπτουν κατά τη νέα κτηματογράφηση και τη συμπλήρωση των έντυπων δηλώσεων.
Το σεμινάριο θα γίνει την Τρίτη 1 Ιουλίου 2008 και ώρα 19.00 στο εντευκτήριο του Συλλόγου, εισηγητές θα είναι συμβολαιογράφοι και ένας νομικός – εκπρόσωπος της Κτηματολόγιο ΑΕ.
Παρακαλείσθε να προσέλθετε λόγω της σπουδαιότητας του θέματος.

               Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
               Η Πρόεδρος            Η Γεν. Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση   Πολυξένη Παρατήρα