Αρ.Πρωτ.:165/8-3-2022. Θέμα:«Κοινοποίηση ν.4903/2022»

sima_sullogou

 

           Θεσσαλονίκη 8-3-2022

           Αρ.πρωτ.165

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

                   Θέμα: Κοινοποίηση ν.4903/2022

                 

     Σας αποστέλλουμε το ν.4903/2022 (ΦΕΚ.Α΄46/5-3-2022)  ο οποίος στα άρθρα 63 μέχρι και 66 περιέχει διατάξεις για το κτηματολόγιο και ιδιαίτερα το άρθρο 66 το οποίο ρητά περιορίζει το εύρος του ελέγχου νομιμότητας για την καταχώριση των πράξεων στα συγκεκριμένα από α’ έως στ’ σημεία.

 

                                                Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                    Ο Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας

                              Δημήτριος Τζίμας                     Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Ο Ν.4903/2022 βρίσκεται στη μορφή .pdf)