Αρ.Πρωτ.:1047/14-11-2008. Θέμα:«Εμφάνιση της χορωδίας του Σ.Σ.Ε.Θ.»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ       Θεσσαλονίκη 14-11-2008
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                  Αριθμ.πρωτ.1047

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Εμφάνιση χορωδίας

Σας γνωρίζουμε ότι η χορωδία του Σ.Σ.Ε.Θ. θα εμφανισθεί στο Φεστιβάλ Χορωδιών του Δήμου Συκεών στις 23 Νοεμβρίου 2008 στο κλειστό Δημοτικό Θέατρο Συκεών.

                 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
            Η Πρόεδρος                Η Γεν.Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση   Πολυξένη Παρατήρα