Αρ.Πρωτ.:1157/2-12-2008. Θέμα:«Διενέργεια σεμιναρίων διαρκούς επιμόρφωσης συμβολαιογράφων»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ         Θεσσαλονίκη 2-12-2008
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                    Αριθμ.πρωτ.1157

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Διενέργεια σεμιναρίων διαρκούς επιμόρφωσης συμβολαιογράφων.

Σας γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια της οργάνωσης των σεμιναρίων διαρκούς επιμόρφωσης συμβολαιογράφων που προβλέπονται από το άρθρ.39 του κώδικα συμβολαιογράφων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά τη συνεδρίασή του στις 1-12-2008 τη διενέργεια σεμιναρίου στο εντευκτήριο του Συλλόγου (Καλαποθάκη 20) τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2008 και ώρα 18.30 μ.μ., για θέματα πλειστηριασμών στα πλαίσια εφαρμογής του νέου νόμου 3714/2008.
Εισηγήτριες θα είναι οι κ.κ.Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση Πρόεδρος, Ελένη Κετικίδου και Χριστίνα Φαρδή μέλη του ΔΣ.

              Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
             Η Πρόεδρος               Η Γεν.Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση   Πολυξένη Παρατήρα