Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.16/29-1-18 - Πιστοποίηση για ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

sima_sesse

 

         Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2018

         Αριθμ. πρωτ. 16

                                          Προς όλους τους συμβολαιογράφους

                                          της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση  : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα  : 210-3307450,60,70,80,90

FAX           : 210-3848335

E-mail       : notaries@notariat.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

   Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Αναφορικά με την επείγουσα Ανακοίνωση του Συλλόγου μας «Πιστοποίηση για ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς» των συμβολαιογράφων  μέσω του συστήματος ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ., οποιοσδήποτε συνάδελφος συμβολαιογράφος ανεξάρτητα σε ποιον Σύλλογο ανήκει, δύναται να πιστοποιηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. αποστέλλοντας την σχετική αίτηση συμπληρωμένη στο email του Συλλόγου του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. (notaries@notariat.gr).

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας