Αρ.Πρωτ.:417/24-4-2010. Θέμα:«Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Σ.Σ.Ε.Θ. τη Δευτέρα 3 Μαΐου 2010»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ         Θεσσαλονίκη 24-4-2010
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                    Αριθμ.πρωτ.417

                                      Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προσκαλούνται τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τη παρ.1 του άρθρου 105 Ν.2830/2000 ‘Κώδικας Συμβολαιογράφων’ σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του Π.Δ.190/91, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 3 Μαΐου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 μ.μ., στην αίθουσα του εντευκτηρίου του Συλλόγου μας, οδός Καλαποθάκη αριθμός 20 (5ος ορ.), με το εξής θέμα:

- εξαγγελίες περί «ανοίγματος κλειστών επαγγελμάτων». Προτάσεις και λήψη αποφάσεων για την ακολουθητέα πολιτική.

Όσοι εκ των συναδέλφων κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων από την έδρα του Συλλόγου, είναι δυνατόν με επιστολή τους προς τη Συνέλευση να ζητήσουν και να αντιπροσωπευθούν από συνάδελφό τους. Κάθε συμβολαιογράφος μπορεί να αντιπροσωπεύσει ένα μόνο συνάδελφό του (άρθρο 1 παρ.3 του Π.Δ.190/1991).

Στη συνέλευση θα είναι επίσης παρόντες και οι Πρόεδροι των λοιπών Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της χώρας, λόγω της σοβαρότητας και του κατεπείγοντος του θέματος.

Για τα λοιπά διαδικαστικά θέματα της συνέλευσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 190/1991.

            Η Πρόεδρος
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση