Αρ.Πρωτ.:1353/15-11-2010. Θέμα:«Σεμινάρια-Επιμόρφωση»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ       Θεσσαλονίκη 15-11-2010
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                   Αριθμ.πρωτ.1353

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Σεμινάρια-Επιμόρφωση

Συνάδελφοι, στα πλαίσια της διαρκούς επιμόρφωσης, σύμφωνα με το άρθρ.39 του Κώδικα Συμβολαιογράφων, τα σεμινάρια θα ξεκινήσουν στις 26 Νοεμβρίου 2010. Θα γίνονται στο εντευκτήριο του Συλλόγου (Καλαποθάκη 20) κάθε Παρασκευή 6.30 μ.μ. Η μέρα επιλέχθηκε για να μπορούν να τα παρακολουθήσουν και οι συνάδελφοι της περιφέρειας.
Σας παραθέτουμε το πρόγραμμα των σεμιναρίων και καλείστε όσοι επιθυμείτε να αναπτύξετε κάποιο θέμα, να το δηλώσετε ά μ ε σ α στο Σύλλογο.
Η συμμετοχή στα σεμινάρια σύμφωνα με τον Κώδικα είναι υποχρεωτική για τους επιτυχόντες νεοεισερχόμενους Συμβολαιογράφους τουλάχιστον για ένα εξάμηνο.
Η συμμετοχή όλων και παρακολούθηση των σεμιναρίων κρίνεται απαραίτητη λαμβανομένη υπόψη και της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας, διότι η επιμόρφωση θα συντελέσει στην ενδυνάμωση του θεσμού της Συμβολαιογραφίας και του Συμβολαιογράφου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
-ΔΟΜΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
(Προϋποθέσεις και προαπαιτούμενα-Επισυναπτόμενα-Ικανότητα προς δικαιοπραξία-Αντιπροσώπευση-Πληρεξουσιότητα κ.λ.π.)
-ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
(Πωλήσεις αγροτικών/αστικών ακινήτων-Δωρεές-Διανομή-Ανταλλαγή-Γονική παροχή-Αυτοκίνητα leasing-Μίσθωση-Υποθήκη κ.λ.π.)
-ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΑ
(Μονομερής δικαιοπραξίες-Δηλώσεις)
-ΔΙΑΘΗΚΗ
-ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
-ΕΤΑΙΡΙΕΣ
-ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ
-ΕΙΔΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

                 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
           Η Πρόεδρος                          Η Γεν. Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση  Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου