Αρ.Πρωτ.:193/11-4-2023. Θέμα:«Συνέδριο του I.R.E.N.E. στο Ρέθυμνο»

sima_sullogou

 

        Θεσσαλονίκη 11-04-2023

        Αρ.πρωτ. 193

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

                   Θέμα: Συνέδριο του I.R.E.N.E. στο Ρέθυμνο

  

Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια το με αρ.πρωτ.131/08-03-2023 εγγράφου μας σχετικά με το άνω θέμα, σας στέλνουμε συνημμένα το ολοκληρωμένο πρόγραμμα του Συνεδρίου του I.R.E.N.E. για την εξέλιξη και την εφαρμογή στην πράξη του Ευρωπαϊκού δικαίου των διεθνών κληρονομιών και ειδικότερα του Κανονισμού 650/2012 που θα λάβει χώρα στις 3 Ιουνίου 2023 στο Ρέθυμνο της Κρήτης.

Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε στην ημερίδα αυτή συμμετέχουν εκλεκτοί συνάδελφοι από 8 ευρωπαϊκές χώρες, μαζί με την Ελλάδα συνολικά 9. Επίσης συμμετέχει η κα Marianne Sevindik, εκπρόσωπος του CNUE, Γαλλίδα συμβολαιογράφος και Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας σχετικά με την εξέλιξη του Κανονισμού 650/2012, τις προτάσεις τροποποίησής του και αποτελεσματικότερης εφαρμογής του.

Ο συμβολαιογραφικός και εν γένει νομικός κόσμος της χώρας θα έχει την ευκαιρία να έλθει σε επαφή απ' ευθείας με ευρωπαίους συναδέλφους, να συζητήσει θέματα που τον απασχολούν, σχετικά με διεθνείς κληρονομίες και, από επίσημα χείλη επίσης να ακούσει όλη τη διαδικασία και την εξέλιξη στις χώρες της Ε.Ε.

Σας αποστέλλουμε επίσης και το δελτίο συμμετοχής. Όσοι επιθυμείτε να συμμετάσχετε θα πρέπει να το δηλώσετε και να ολοκληρώσετε την εγγραφή μας  μέχρι της 10 Μαΐου 2023 ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στο δελτίο συμμετοχής.

                                              Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                     Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας

                                  Δημήτριος Τζίμας         Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Το πρόγραμμα και το δελτίο συμμετοχής βρίσκονται στη μορφή .pdf)