Αρ.Πρωτ.:199/13-3-2019. Θέμα:«Διοργάνωση σεμιναρίων»

sima_sullogou

 

 

        Θεσσαλονίκη 13-3-2019

        Αριθμ.πρωτ.199

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

               Θέμα: Διοργάνωση σεμιναρίων.

 

   Σας ενημερώνουμε ότι στο εντευκτήριο του συλλόγου (Καλαποθάκη 20) θα διεξαχθούν :

1. Την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 και ώρα 15.00 μέχρι 18.00

 σεμινάριο για «Φορολογικά Θέματα» με εισηγητή τον κ.Ιάκωβο Γκούμα, φοροτεχνικό.

2.  Την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019 και από ώρα 15.00 μέχρι 20.00

σεμινάριο με θέμα «Ν.4557/2018 Πρόληψη και Καταστολή της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας» με εισηγητές τους :

  • Ευτυχία Κατσιγαράκη, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης Διεθνών Νομικών Σχέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
  • Παρασκευή Θεοδωροπούλου, Δικηγόρο με έμμισθη εντολή στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.
  • Αντώνιο Μπαλτά, Δικηγόρο-Ειδικό Συνεργάτη στο Γραφείο Νομοθεσίας Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της διαφθοράς.
  • Ελένη Κοντογεώργου, Συμβολαιογράφο Αθηνών, Αντιπρόεδρο του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ
  • Αθανάσιο Δράγιο, Συμβολαιογράφο Αθηνών, Μέλος ΔΣ του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ, Μέλος της ομάδας εργασίας για την εκπόνηση Έκθεσης Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου.

 

                                    Με συναδελφικούς χαιρετισμούς      

                            Η Πρόεδρος                                      Η Γεν. Γραμματέας

               Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου                 Θεανώ Μαρέτη