Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.209/15-6-2022 - Συμμετοχή στην Ημερίδα «Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Εταιρειών – Κινητικότητα των Εταιρειών υπό το πρίσμα της ψηφιοποίη-σης και των Οδηγιών ΕΕ 2017/1132, 2019/1151 και 2019/2121» στις 17 Ιουνίου 2022

sima_sesse                   ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

       Αθήνα, 15 Ιουνίου 2022

       Αριθμ. Πρωτ. 209

                                        ΠΡΟΣ

                                        Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                         της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX               : 210 384 8335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες  : Ευτυχία Καραστάθη

 

ΘΕΜΑ:  Συμμετοχή στην Ημερίδα «Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Εταιρειών – Κινητικότητα των Εταιρειών υπό το πρίσμα της ψηφιοποίησης και των Οδηγιών ΕΕ 2017/1132, 2019/1151 και 2019/2121» στις 17 Ιουνίου 2022

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

  Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 207/10-6-2022 Ανακοίνωσης Συντονιστικής, με θέμα  «Συμμετοχή στην ημερίδα “Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Εταιρειών – Κινητικότητα των Εταιρειών υπό το πρίσμα της ψηφιοποίησης και των Οδηγιών ΕΕ 2017/1132, 2019/1151 και 2019/2121” στις 17 Ιουνίου 2022», με την οποία σας αποστείλαμε (α) το σχετικό ενημερωτικό δελτίο (β) το αναλυτικό πρόγραμμα και (γ) τις Οδηγίες ΕΕ (2017/1132, 2019/1151 και 2019/2121), σας ενημερώνουμε, ότι μπορείτε ακόμα να συμμετάσχετε, καθώς δόθηκε παράταση στην προθεσμία δήλωσης συμμετοχής:

  Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στην ημερίδα, ως κατωτέρω:

(1)   Για αυτοπρόσωπη παρουσία, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής στο σύνδεσμο <https://docs.google.com/forms/d/13qeFLCP9VCWbazk3MuGfkj0A-cD-8lG_gbc1CcwKEME/edit>, ενώ

(2)   Για διαδικτυακή παρακολούθηση, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής στο σύνδεσμο <https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMod-GprD4uGtTJwxgUk-hujDYZFI8hOwHy>.

 

                                                                  Με τιμή

                                      Ο Πρόεδρος                         Ο Γενικός Γραμματέας  

                                 Γεώργιος Ρούσκας                     Θεόδωρος Χαλκίδης