Αρ.Πρωτ.:210/2-2-2024. Θέμα:«Κύκλος σεμιναρίων για τη χρήση ψηφιακού φακέλου μεταβίβασης ακινήτων»

sima_sullogou

 

            Θεσσαλονίκη 02-02-2024 

             Αριθμ.πρωτ.210

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

               Θέμα: Κύκλος σεμιναρίων για τη χρήση ψηφιακού φακέλου μεταβίβασης ακινήτων

 

Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε έχουν ήδη ξεκινήσει κύκλοι διαδικτυακών σεμιναρίων που κάνει το Ελληνικό Κτηματολόγιο, για την χρήση της εφαρμογής του ψηφιακού φακέλου μεταβίβασης ακινήτων.

Ήδη έχει διεξαχθεί τέτοιο σεμινάριο προς τους συμβολαιογράφους του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.. και προγραμματίζονται και άλλα, διότι διενεργούνται ανά ομάδες των 40 ατόμων το πολύ.

Προκειμένου να προγραμματιστεί ο αριθμός και το χρονοδιάγραμμα αντίστοιχων σεμιναρίων και για τα μέλη του Σ.Σ.Ε.Θ., παρακαλούμε - όσοι ενδιαφέρεστε να τα παρακολουθήσετε - να το δηλώσετε με την αποστολή σχετικού  μηνύματος στο email του Συλλόγου (notarius@otenet.gr).

Επειδή τα σεμινάρια διενεργούνται ανά ομάδες των 40 ατόμων το πολύ, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

                                                Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                        Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας

                                    Δημήτριος Τζίμας             Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης