Αρ.Πρωτ.:214/15-3-2011. Θέμα:«Οργάνωση σεμιναρίου για σύσταση Α.Ε. & Ε.Π.Ε. με το σύστημα "υπηρεσία μιας στάσης"»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ       Θεσσαλονίκη 15-3-2011
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                  Αριθ.Πρωτ.214

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Οργάνωση σεμιναρίου για σύσταση ΑΕ και ΕΠΕ
με το σύστημα «υπηρεσία μιας στάσης»

Σας γνωρίζουμε ότι την Τρίτη 22 Μαρτίου 2011 και ώρα 17.00 διοργανώνουμε ένα σεμινάριο «για τη σύσταση ΑΕ και ΕΠΕ με το σύστημα μίας στάσης» στο ξενοδοχείο Porto Palace (26ης Οκτωβρίου 65, περιοχή Φιξ) στη Θεσσαλονίκη με παρουσία του Προέδρου της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. κ.Κωνσταντίνου Βλαχάκη, ο οποίος θα προβεί σε ενημέρωση για τα επίκαιρα θέματα του κλάδου.
Ενόψει του ότι το νέο σύστημα ίδρυσης ΑΕ και ΕΠΕ θα τεθεί σε εφαρμογή αρχές Απριλίου του 2011, η παρουσία όλων σας στο σεμινάριο αυτό κρίνεται απαραίτητη.

                 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
           Η Πρόεδρος                         Η Γεν. Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση  Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου