Αρ.Πρωτ.:215/15-3-2011. Θέμα:«Ημερίδα του I.R.E.N.E.»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ          Θεσσαλονίκη 15-3-2011
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                      Αριθ.Πρωτ.215

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Ημερίδα του I.R.E.N.E.

Σας γνωρίζουμε ότι την Παρασκευή 20 Μαΐου 2011 διοργανώνεται στην Κέρκυρα ημερίδα του I.R.E.N.E., σε συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με θέμα «Το δίκαιο των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
Η διοργάνωση αυτή πλαισιώνεται από το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Θεσσαλονίκης και το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου & Δωδεκανήσου.
Σας επισυνάπτουμε το σχετικό πρόγραμμα και το δελτίο συμμετοχής, για όσους επιθυμείτε να συμμετέχετε.
Προς διευκόλυνσή σας, σας γνωρίζουμε ότι θα διατεθεί ένα λεωφορείο 50 θέσεων για τη μεταφορά σας, Θεσσαλονίκη/Κέρκυρα/Θεσσαλονίκη με επιπλέον επιβάρυνση 26 ευρώ το άτομο.
Το θέμα της ημερίδας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς είναι πολύ επίκαιρο και σε συνεχή εξέλιξη.
Για το λόγο αυτό είμαστε βέβαιοι για τη μεγάλη συμμετοχή σας.

                   Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
             Η Πρόεδρος                      Η Γεν. Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση  Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

(Το πρόγραμμα της ημερίδας βρίσκεται στη μορφή .pdf
Δελτίο συμμετοχής, μπορείτε να προμηθεύεστε από τα γραφεία του Συλλόγου)