Αρ.Πρωτ.:237/24-3-2011. Θέμα:«Διοργάνωση σεμιναρίου για σύσταση Α.Ε. και Ε.Π.Ε. με το σύστημα "υπηρεσία μιας στάσης", στις 31/3 & 1/4/2011»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ           Θεσσαλονίκη 24-3-2011
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                      Αριθ.Πρωτ.237

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Διοργάνωση σεμιναρίου για σύσταση ΑΕ και ΕΠΕ
με το σύστημα «υπηρεσία μιας στάσης»

Συνάδελφοι,
Με κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφηκε στις 22-3-2011 από τους κ.κ. Υπουργούς Εσωτερικών-Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας-Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Δικαιοσύνης-Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την οποία σας κοινοποιούμε, καθορίζονται οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές λεπτομέρειες, ώστε να τεθεί σε λειτουργία το σύστημα σύστασης εταιριών από υπηρεσία μίας στάσης.
Ενόψει του ότι η έναρξη λειτουργίας του συστήματος προγραμματίζεται για την Δευτέρα 4 Απριλίου 2011, από το Υπουργείο Ανάπτυξης οργανώθηκε το πρόγραμμα εκπαίδευσης των χρηστών-υπηρεσιών μιας στάσης, το οποίο έχει ως εξής:
1. Τετάρτη, 30-3-2011 και ώρα 9.00 πμ έως 12.30 μμ. στην Αθήνα, σε γραφεία που θα υποδειχθούν από το Υπουργείο, εκπαίδευση πενήντα (50) συμβολαιογράφων και 12.30 μμ έως 16.00 μμ. ορισμένου αριθμού υπαλλήλων επιμελητηρίων
2. Πέμπτη, 31-03-2011 στη Θεσσαλονίκη σε χώρο του ΕΚΔΔΑ: α) από ώρα 12.30 μμ έως 15.30 μμ. ορισμένου αριθμού υπαλλήλων επιμελητηρίων και β) από ώρα 16.00 μμ. έως 20.00 μμ. εκπαίδευση πενήντα (50) συμβολαιογράφων
3. Παρασκευή 01-04-2011: α) ώρα 9.00 πμ.-12.00 μμ. στην Αθήνα, σε γραφεία που θα υποδειχθούν από το Υπουργείο εκπαίδευση πενήντα (50) συμβολαιογράφων και β) ώρα 13.30 μμ.-17.00 μμ. στη Θεσσαλονίκη σεμινάριο συμβολαιογράφων στο ξενοδοχείο Porto Palace, χωρίς ορισμένο αριθμό συμμετεχόντων.
4. Σάββατο 02-04-2011 και ώρα 11.30 πμ έως 15.00 μμ. σεμινάριο συμβολαιογράφων στο ξενοδοχείο Τιτάνια, χωρίς ορισμένο αριθμό συμμετεχόντων.

Κατόπιν των ανωτέρω, προκειμένου να ανταποκριθούμε άμεσα στα νέα αυτά καθήκοντα, το Δ.Σ. του Συλλόγου κατά τη συνεδρίασή του στις 23-3-2011, προέβη σε κλήρωση μεταξύ των μελών που είχαν υποβάλει αιτήσεις για να πιστοποιηθούν ως υπηρεσία μιας στάσης προκειμένου να συμπληρωθεί ο αριθμός των ατόμων (25 από το Εφετείο Θεσσαλονίκης) που θα εκπαιδευτούν στη Θεσσαλονίκη στις 31-3-2011 σε χώρο του ΕΚΔΔΑ (οδός Κωλέτη 25Δ-κτίριο ΟΠΑΠ).
Για όλους τους υπόλοιπους που επιθυμούν να πιστοποιηθούν θα γίνει σεμινάριο την επόμενη ημέρα 1 Απριλίου 2011 ώρα 1:30 – 5:00 μ.μ., στο ξενοδοχείο PORTO PALACE (αίθουσα «GRAND PIETRA», 26ης Οκτωβρίου 65, περιοχή Φιξ). Κατά τη διαδικασία του σεμιναρίου θα υποβληθούν αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους για πιστοποίηση εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 § 3 της ΚΥΑ, ήτοι κωδικό πρόσβασης (θα διατεθεί από το ΓΕΜΗ), ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τηλεφωνική σύνδεση, πρόσβαση και σύνδεση στο διαδίκτυο, τηλεμοιότυπο και σαρωτή. Επίσης, οφείλουν να διαθέτουν λογισμικό που διασφαλίζει την αποτελεσματική αντιμετώπιση ιών και λοιπών κακόβουλων επιθέσεων.
Πριν την έναρξη του σεμιναρίου και ώρα 1:30 μ.μ. στην ίδια αίθουσα ο Πρόεδρος της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. θα κάνει ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον κλάδο.
Το σεμινάριο που είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη 29 Μαρτίου 2011 δε θα γίνει.

                 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
            Η Πρόεδρος                          Η Γεν. Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση  Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου